W RYTMIE ABSTRAKCJI

autor: Monika Pisarczyk

W podobny sposób o krajobrazie zwykła mówić Agnieszka Kopczyńska-Kardaś. Artystka, podobnie jak Dominik, na pewnym etapie swojej twórczości również mocno eksploatowała motywy barwnych plam i smug o nieregularnych kształtach, nierzadko zaaranżowane w proste, powtarzalne układy kompozycyjne. Kopczyńska-Kardaś najczęściej posługiwała się jednak ascetyczną, chłodną paletą barwną, opartą na odcieniach szarości, błękitów i wzbogacaną nierzadko delikatnymi tonacjami ochry lub czerwieni. Zamiłowanie artystki do porządku i ładu, objawiające się w cyklicznych schematach przypadkowych kształtów i nieregularnych figur, wprowadzających do jej dzieł rytmiczność, widoczne pozostaje szczególnie w cyklu prac „Etapy”, który pochodzi z 2004 roku. W tej powtarzalności abstrakcyjnych elementów, umieszczanych w równych odstępach na płótnach Kopczyńskiej-Kardaś tkwi jednak jakaś umowność, powodowana być może nieregularnością i dużym zróżnicowaniem pozornie podobnych do siebie kształtów, dzięki którym każda namalowana forma zdaje się unikatowa.

ZNALEŹĆ WŁASNY SPOSÓB PATRZENIA NA NATURĘ

autor: Alicja Meryńska

Agnieszkę Kopczyńską-Kardaś można nazwać spadkobierczynią twórczych eksperymentów Tadeusza Dominika. Jej abstrakcyjne pejzaże nawiązują do prac zmarłego artysty nie tylko za sprawą stosowanego przez nią graficznego kodu zgeometryzowanych znaków, ale również samym podejściem do koloru. Podobnie jak w przypadku twórczości Dominika, u Kopczyńskiej-Kardaś barwa stanowi decydujący komponent kompozycji. Jej paleta jest jednak bardziej stonowana i ascetyczna.

W PRACOWNI AGNIESZKI KOPCZYŃSKIEJ-KARDAŚ – WYWIAD Z ARTYSTKĄ

autor: Rynek i Sztuka

Motyw atelier artysty w przeciągu stuleci obrósł w legendy, potwierdzające wyjątkowość przestrzeni, w której rodzą się najwspanialsze twórcze pomysły i idee. Dziś, podglądając przy pracy abstrakcjonistkę Agnieszkę Kopczyńską-Kardaś, być może dowiemy się, w jaki sposób w jej przypadku zachodzi proces twórczy.

NIGDY NIE PRZESTAĆ WIDZIEĆ – WYWIAD Z AGNIESZKĄ KOPCZYŃSKĄ-KARDAŚ

autor: Alicja Meryńska

Agnieszka Kopczyńska-Kardaś jest malarką abstrakcyjnych pejzaży. Jej barwne, często geometryczne, a innym razem tworzone dynamicznym pociągnięciem pędzla realizacje stanowią syntetyczny zapis własnej fascynacji naturą oraz zachodzącymi w niej zmianami. O wyborze malarskiej ścieżki, procesie twórczym, a także artystycznych planach na przyszłość z artystką rozmawia Alicja Meryńska.

WIDOK NA ABSTRAKCJĘ – PEJZAŻE JOANNY ŁOSIŃSKIEJ–STEFAŃSKIEJ, BOŻENY WISZNIEWSKIEJ I AGNIESZKI KOPCZYŃSKIEJ–KARDAŚ

autor: Róża Jachyra

Głównym źródłem twórczych poszukiwań dla Agnieszki Kopczyńskiej-Kardaś jest natura. Artystka, rejestrując krajobraz ciągle tych samych, ulubionych miejsc, obserwowanych w różnych porach dnia i roku, niestrudzenie dokumentuje zmiany zachodzące w ich pejzażu. W ten sposób próbuje ustalić, w jak dużym stopniu natura poddawana jest ingerencji człowieka i nieuniknionemu postępowi cywilizacyjnemu. Kopczyńska-Kardaś podejmuje także próbę zbadania punktu, w którym przebiega granica pomiędzy pierwotną autentycznością uchwyconego krajobrazu a jego sztucznością. Z pewnością ze względu na fakt odzwierciedlania na swoich płótnach postępujących w przyrodzie zmian, jej obrazy charakteryzują się tak ogromną dynamiką.

UCIECZKA OD NADMIARU TREŚCI – ROZMOWA Z AGNIESZKĄ KOPCZYŃSKĄ-KARDAŚ

autor: Katarzyna Zahorska

Agnieszka Kopczyńska-Kardaś jest malarką, która wyrazy swojego podziwu wobec przyrody ustawicznie koduje na płótnach przy pomocy koloru, faktury i syntetycznego znaku. W ten sposób rodzą się liryczne, subtelne, ale również pełne wyrazu abstrakcyjne kompozycje. O tym, czym dla malarki jest pejzaż, a także o znaczeniu koloru i pomysłach na przyszłe projekty rozmawia z artystką Katarzyna Zahorska.